Kiállítások

Kiállítások

Tomáš Vaněk – OFF-Biennále program

Tomáš Vaněk

Particip No. 181, Látómező (intervenció)
Particip No. 182, Képaláírás (intervenció)

Kiállítás megnyitó: 2015. május 18. 19.00

Kiállítás megtekinthető: 2015. május 31.

Tomáš Vaněk munkái a tér feltérképezésére irányulnak, a tér kiterjesztett fogalmára épülnek. Az OFF-Biennáléra létrehozott mindkét intervenciós jellegű mű Vaněk Particip című sorozatába illeszkedik, és különféle módokon közelít a térbeli és társadalmi viszonyokhoz. A Képaláírás marginális – tárgyakból és berendezésekből összeálló – rendszerekkel foglalkozik. Olyanokkal, melyek mellett rengeteg ember fordul meg, némelyek talán rá is pillantanak ezekre a “rendszerekre”,  azonban mégsem kapnak különösebb figyelmet. A mindennapos érzékelés számára ezek periférikus zónák, ugyanakkor Vaněk arra mutat rá, hogy ezek az adottnak vett tárgyak és asszociációs  mezőjük korántsem érdektelen.

A centrum és periféria viszonyára fókuszál Látómező című intervenciójával is. Vaněk egy adott közösség tagjainak szó szerinti értelemben vett látómezejét rajzolja föl egy fehér falra. A különböző színű krétavonalak segítik az egyes egyének látómezejének követését, a vegetatív és organikus káoszából kivehető valamiféle rendszer és e rendszer különféle értelmezési lehetőségei.

Használd a fejed!

Hogyan járulhat hozzá a művészet a civil társadalom fejlődéséhez? A résztvevő művészek a berögzött gondolkodási sémák tudatosításával és átalakításával, a társadalmi kérdések iránti érzékenység felébresztésével kívánják  aktivizálni a közönséget. A Check Your Head! olyan művészeti gyakorlatokat mutat be, amelyek korlátozott (anyagi) eszközöket, kész elemeket és olcsó anyagokat használnak, “csináld-magad” hozzáállással rendelkeznek; a felkért hazai és nemzetközi művészek a kreatív képzelőerőre, saját testükre és gondolataikra támaszkodva, alakítanak ki bensőséges és elkötelezett kapcsolatot a közönséggel.

A Check Your Head! az OFF-Biennále Budapest kurátori csapatának projektje.

Particip No. 181, Field of Vision (intervention)
Particip No. 182, Caption (intervention)

Tomáš Vaněk presents two works at the OFF-Biennale Budapest, both are based on mapping of the space, if we broaden the notion of space to different directions. Both intervention-like piece belongs to Vaněk’s series entitled Particip and each approaches spatial and social relations differently. Caption turns to the marginal systems and applications made of objects and devices, which are surrounded, and maybe seen, by many people, but, or precisely because of that, are not in the focus of attention. These are peripheral zones to the everyday perception, however, Vaněk’s practice shows us that these objects – often taken for granted –, and their associative fields are not unconcerning at all. His intervention entitled Field of Vision also focuses on the relation of centre and periphery, during which Vaněk draws literally the field of vision of members of a given community to a white wall. The drawings are made with chalks of different colour rendering them separable to some extent, and from their vegetative and organic chaos one can distinguish a system of a kind and its diverse interpretational options.

Check Your Head!

The main focus of the Check Your Head is how art can contribute to the development of the civil society: through de- and reconstructing the existing ways of thinking, and by arousing activity of the audience concerning social issues.  Check Your Head thus primarily aims to investigate and present artistic positions that intend to develop an intimate and engaged relationship with the audience, working with very limited material means: ready-made elements, do-it-yourself attitude, cheap materials; using their creative imagination, their thoughts, their bodies.

Check Your Head! is the project of the curatorial team of the OFF-Biennale Budapest

NYITÁS: 2015. 05. 18. 19:00
VÉGE: 2015. 05. 31. 00:00
IDŐTARTAM: 12 nap